Springboard pilates

Ako dlhoroční Pilates inštruktori vždy hľadáme nové spôsoby, ktoré dokážu pomôcť našim klientom ku dokonalosti v pohybe. Aj preto sme sa rozhodli po komplexnom testovaní aparátu Springboard zaradiť ho do portfólia našich služieb. Springboard je panel, ktorý využíva prácu s pružinami s možnosťou rôznych odporov a tým aj rôznej náročnosti. Má možnosť meniť napätie a záťaž tak, aby vyhovovalo každému klientovi a každému cvičeniu. Kombinácia pridanej nestability nezávislej práce každej končatiny posúva toto cvičenie ku výnimočnosti a vyzýva ku stabilizácii a rovnováhe. Springboard je skvelým nástrojom na budovanie pevnosti pri zachovaní pružnosti, pomáha ku integrovanej aktivite končatín s ohľadom na neustále zapájanie hlbokých svalových štruktúr.