Individuálne cvičenie Pilates Medical

Je medzinárodne rešpektovaný terapeutický systém špeciálnych rehabilitačných cvičení zameraných na prevenciu a liečbu porúch pohybového aparátu v každom veku. Po prvýkrát kombinuje fenomenálne Pilatesove techniky s modernou rehabilitačnou medicínou. Joseph Pilates dávno pred vedeckými dôkazmi intuitívne vytušil existujúci vzťah medzi dýchaním, držaním tela a stavom mysle a vypracoval neobvyklý systém telesných cvičení. Moderná rehabilitačná medicína zasa kladie dôraz na vývojové hľadiská, analýzu pohybových vzorcov a funkčné aspekty porúch pohybovej sústavy. Rieši problematiku komplexne s dôrazom na centrálne mechanizmy riadenia pohybu. Pomáha riešiť problémy s chrbticou a pohybovým aparátom. Tieto ochorenia patria k civilizačným fenoménom. Zafixujú sa chybné pohybové stereotypy a svalové dysbalancie. Chrbtica sa stane dlhodobo nestabilná. Nesprávne držanie tela detí a mládeže je známym štatisticky významným fenoménom. Práceneschopnosť u dospelých pre bolestivé syndrómy chrbtice má stúpajúci trend. Pilates Medical svoj účinok umocňuje aj pomocou využitia Pilatesových aparátov, čím sa cvičenie stáva nielen efektívnejším, ale aj zaujímavejším a záživnejším.

Ak sa chcete dozvedieť viac o cvičeniach Pilates zavolajte: +421 903 256 142