Magic circle Pilates

Hlavným prvkom cvičenia je Pilates kruh ako efektívna pomôcka pre cvičenie v akejkoľvek polohe tela. Zabezpečuje všestranné posilňovanie svalov hornej i dolnej časti tela. Svojou tuhosťou a súčasne pružnosťou vytvára odpor počas cvičenia, čím sa stáva každý cvik účinnejším. Pilates kruh je výborným pomocníkom počas celého priebehu cvičenia.