Skupinové cvičenie – Pilates Perfektná Postava (Pilates Perfect Posture)

PPP – skupinové cvičenie prebieha so striktným zachovaním všetkých princípov metódy pod dohľadom odborne spôsobilých inštruktoriek s použitím rôznych pomôcok nielen pre atraktívnosť, ale aj efektívnosť cvičenia. S ohľadom na precíznosť prevedenia cvikov môže skupina obsahovať maximálne piatich cvičiacich. Koncept využíva aktívne cvičenie s využitím Pilatesových princípov za účelom formovania postavy a prevencie pohybovej sústavy. Pilatesova metóda je mimoriadne efektívna, ale zároveň náročná na detaily a precítenie pohybu. Telo postupne spevnie a získa novú stabilitu, chrbtica sa napriami a nový typ dýchania zabezpečí viacej kyslíka v pľúcach. Aktivujú sa hlboké brušné svaly, ktoré sa nedajú cvičiť bežnými technikami. Svaly končatín získajú štíhly profil. Zmení sa rozloženie podkožného tuku, klesá nadváha. Zmení sa držanie tela, chôdza a estetika pohybov.